oferta
pronetbud
pronetbud system
realizacje
kontakt

Klauzula informacyjna RODO


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRONETBUD Tadeusz Pobłocki z siedzibą w Redzie (84-240) przy ul. Wiejskiej 35, NIP 9580231435, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tadeusz Pobłocki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRONETBUD Tadeusz Pobłocki z siedzibą w Redzie (84-240) przy ul. Wiejskiej 35, NIP 9580231435, e-mail: biuro@pronetbud.pl, zwanym dalej Przedsiębiorcą.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Przedsiębiorcę,
  • wykonania ciążących na Przedsiębiorcy obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Przedsiębiorcy)
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  • wsparcia obsługi,
  • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie finansowo-księgowe i IT dla Przedsiębiorcy, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych i w celu kontynuacji zawartych umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Przedsiębiorcę).
 3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Przedsiębiorcy dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Przedsiębiorcę może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Przedsiębiorcę może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 7. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

ozdoba zaznaczenie aktywnego elementu menu ozdoba skalówka i rysunek ozdoba łuk